top of page

Ekonomická univerzita

Fakulta hospodárskej informatiky EU

1147

študenti

9.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Dolnozemská cesta 1/b, Bratislava

Bakalárske odbory

Ekonómia a manažment

Magisterské/Inžinierske odbory

Ekonómia a manažment

Doktorantské odbory

Ekonómia a manažment

bottom of page