top of page

Prešovská univerzita

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu PU

1145

študenti

11.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Konštantínova 16, Prešov

Bakalárske odbory

Ekonómia a manažment

Magisterské/Inžinierske odbory

Ekonómia a manažment

Doktorantské odbory

Ekonómia a manažment

bottom of page