top of page

Technická univerzita Košice

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE

130

študenti

3.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Letná 9, Košice

Bakalárske odbory

Hutníctvo
Materiálové inžinierstvo
Spracovanie a recyklácia odpadov

Magisterské/Inžinierske odbory

Hutníctvo
Materiálové inžinierstvo
Spracovanie a recyklácia odpadov

Doktorantské odbory

Hútnictvo
Náuka o materiáloch

bottom of page