top of page

Žilinská univerzita

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU

1903

študenti

5.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Univerzitná 1, Žilina

Bakalárske odbory

Doprava
Ekonómia a manažment

Magisterské/Inžinierske odbory

Doprava
Ekonómia a manažment

Doktorantské odbory

Doprava
Ekonómia a manažment

bottom of page