top of page

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

Fakulta priemyselných technológií TNUAD

290

študenti

19.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Ivana Krasku 491/30, Púchov

Bakalárske odbory

Materiálové inžinierstvo
Počítačová podpora materiálového inžinierstva

Magisterské/Inžinierske odbory

Materiálové inžinierstvo

Doktorantské odbory

Materiály

bottom of page