top of page

Univerzita Konštantína Filozofa

Fakulta prírodných vied a informatiky UKF

1063

študenti

6.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Tr.A.Hlinku 1, Nitra

Bakalárske odbory

Aplikovaná ekológia a environmentalistika
Aplikovaná informatika
Biológia
Fyzik
Geografia v regionálnom rozvoji
Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
Učiteľstvo biológie v kombinácii
Učiteľstvo chémie v kombinácii
Učiteľstvo ekológie v kombinácii
Učiteľstvo fyziky v kombinácii
Učiteľstvo geografie v kombinácii
Učiteľstvo informatiky v kombinácii
Učiteľstvo matematiky v kombinácii
Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii

Magisterské/Inžinierske odbory

Aplikovaná informatika
Biológia
Environmentalistika v krajinnom plánovaní a praxi
Fyzika materiálov
Geografia v regionálnom rozvoji
Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
Učiteľstvo biológie v kombinácii
Učiteľstvo chémie v kombinácii
Učiteľstvo ekológie v kombinácii
Učiteľstvo fyziky v kombináciii
Učiteľstvo geografie v kombinácii
Učiteľstvo informatiky v kombinácii
Učiteľstvo matematiky v kombinácii
Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii

Doktorantské odbory

Aplikovaná informatika
Environmentalistika
Fyzika materiálov
Molekulárna biológia
Teória vyučovania chémie
Teória vyučovania matematiky

bottom of page