top of page

Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Fakulta prírodných vied UCM

343

študenti

14.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Nám. J.Herdu 2, Trnava

Bakalárske odbory

Aplikovaná informatika
Aplikovaná biológia
Biotechnológie
Chémia
Aplikovaná analytická chémia
Ochrana a obnova životného prostredia

Magisterské/Inžinierske odbory

Aplikovaná informatika
Aplikovaná biológia
Aplikovaná chémia
Biotechnológie

Doktorantské odbory

Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
Molekulárna biológia
Biotechnológie

bottom of page