top of page

Žilinská univerzita

Fakulta riadenia a informatiky ŽU

1589

študenti

5.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Univerzitná 1, Žilina

Bakalárske odbory

Informatika
Informatika a riadenie
Informačné a sieťové technológie
Manažment
Počítačové inžinierstvo

Magisterské/Inžinierske odbory

Informačné systémy
Inteligentné informačné systémy
Biomedicínska informatika
Aplikované sieťové inžinierstvo
Informačný manažment
Počítačové inžinierstvo

Doktorantské odbory

Aplikovaná informatika
Manažment

bottom of page