top of page

Univerzita Komenského

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

1093

študenti

1.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Mlynské luhy č.4, Bratislava

Bakalárske odbory

Aplikovaná ekonómia

Magisterské/Inžinierske odbory

Aplikovaná ekonómia

Doktorantské odbory

bottom of page