top of page

Technická univerzita Zvolen

Fakulta techniky TUZ

78

študenti

10.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Študentská 26, Zvolen

Bakalárske odbory

Výrobná technika a manažment výrobných procesov

Magisterské/Inžinierske odbory

Výrobná technika

Doktorantské odbory

Výrobná technika

bottom of page