top of page

Technická univerzita Košice

Fakulta umení TUKE

274

študenti

3.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Letná 9, Košice

Bakalárske odbory

Magisterské/Inžinierske odbory

Umenie
Architektúra a urbanizmus

Doktorantské odbory

Umenie
Architektúra a urbanizmus

bottom of page