top of page

Akadémia umení

Fakulta výtvarných umení AU

176

študenti

21.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

J.Kollára 28, Banská Bystrica

Bakalárske odbory

Umenie (Intermédia - Digitálne média -
Priestorová tvorba)
Umenie (Grafika)

Magisterské/Inžinierske odbory

Umenie (Voľné výtvarné umenie)

Doktorantské odbory

Umenie (Voľné výtvarné umenie)

bottom of page