top of page

Technická univerzita Košice

Letecká fakulta

697

študenti

3.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Rampová 7 Košice

Bakalárske odbory

Letecká a kozmická technika
Manažérstvo leteckej dopravy
Pilot

Magisterské/Inžinierske odbory

Letecké a kozmické inžinierstvo
Manažérstvo leteckej dopravy

Doktorantské odbory

Riadenie leteckej dopravy
Letecké a kozmické systémy

bottom of page