top of page

Slovenská technická univerzita

Materiálovotechnologická fakulta STU

1386

študenti

2.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Ul. Jána Bottu č. 2781/25, Trnava

Bakalárske odbory

Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Integrovaná bezpečnosť
Materiálové inžinierstvo
Mechatronika v technologických zariadeniach
Počítačová podpora výrobných technológií
Priemyselné manažérstvo
Výrobné technológie
Výrobné zariadenia a systémy

Magisterské/Inžinierske odbory

Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Integrovaná bezpečnosť
Materiálové inžinierstvo
Počítačová podpora návrhu a výroby
Priemyselné manažérstvo
Výrobné technológie a výrobný manažment

Doktorantské odbory

Automatizácia a informatizácia procesov
Integrovaná bezpečnosť
Priemyselné manažérstvo
Progresívne materiály a materiálový dizajn
Strojárske technológie a materiály

bottom of page