top of page

Univerzita Komenského

Prírodovedecká fakulta UK

1899

študenti

1.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Mlynská dolina CH1 Bratislava

Bakalárske odbory

Biológia
Ekologické a environmentálne vedy
Vedy o Zemi
Chémia
Učiteľstvo a pedagogické vedy

Magisterské/Inžinierske odbory

Biológia
Biotechnológie
Ekologické a environmentálne vedy
Chémia
Učiteľstvo a pedagogické vedy
Vedy o Zemi

Doktorantské odbory

Biológia
Biotechnológie
Ekologické a environmentálne vedy
Chémia
Učiteľstvo a pedagogické vedy
Vedy o Zemi

bottom of page