top of page

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

789

študenti

4.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Šrobárova 2, Košice

Bakalárske odbory

Analýza dát a umelá inteligencia
Aplikovaná informatika
Biofyzika
Biológia
Biológia - geografia
Biológia - chémia
Biológia - informatika
Biológia - psychológia
Ekonomická a finančná matematika
Fyzika
Fyzika - biológia
Fyzika - geografia
Fyzika - chémia
Fyzika - informatika
Geografia - filozofia
Geografia - informatika
Geografia - psychológia
Geografia a geoinformatika
Chémia
Chémia - geografia
Chémia - informatika
Informatika
Matematika
Matematika - biológia
Matematika - fyzika
Matematika - geografia
Matematika - chémia
Matematika - informatika
matematika - psychológia

Magisterské/Inžinierske odbory

Analytická chémia
Analýza dát a umelá inteligencia
Anorganická chémia
Biofyzika
Biochémia
Biológia - geografia
Biológia - chémia
Biológia - informatika
Biológia - psychológia
Botanika a fyziológia rastlín
Ekonomická a finančná matematika
Fyzika
Fyzika - biológia
Fyzika - geografia
Fyzika - chémia
Fyzika - informatika
Fyzika kondenzovaných látok
Fyzikálna chémia
Genetika a molekulárna cytológia
Geografia - informatika
Geografia - psychológia
Geografia - výchova k občianstvu
Geografia a geoinformatika
Chémia - geografia
Chémia - informatika
Informatika
Manažérska matematika
Matematika - biológia
matematika - fyzika
matematika - geografia
matematika - chémia
matematika - informatika
matematika - psychológia
organická chémia
zoológia a fyziológia živočíchov

Doktorantské odbory

Analytická chémia
Anorganická chémia
Aplikovaná matematika
Biofyzika
Biochémia
Diskrétna matematika
Fyzika
Fyzika kondenzovaných látok
Fyzikálna chémia
Fyziológia rastlín
Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
Informatika
Molekulárna cytológia a genetika
Organická chémia
Progresívne materiály
Teória vyučovania fyziky
Teória vyučovania matematiky
Zoológia a fyziológia živočíchov

bottom of page