top of page

Slovenská technická univerzita

Stavebná fakulta STU

2376

študenti

2.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Radlinského 11, Bratislava

Bakalárske odbory

Civil Engineering
Geodézia a kartografia
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Krajinárstvo a krajinné plánovanie
Matematicko-počítačové modelovanie
Pozemné stavby a architektúra
Technológie a manažérstvo stavieb
Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Magisterské/Inžinierske odbory

Architektonické konštrukcie a projektovanie (AKP)
Civil Engineering (CE)
Geodézia a kartografia (GaK)
Krajinárstvo a krajinné plánovanie (KKP)
Matematicko-počítačové modelovanie (MPM)
Nosné konštrukcie stavieb (NKS)
Pozemné stavby a architektúra (PSA)
Technické zariadenia budov (TZB)
Technológia stavieb (TS)
Vodné stavby a vodné hospodárstvo (VSVH)

Doktorantské odbory

Aplikovaná matematika (AMAT)
Geodézia a kartografia (GaK)
Krajinárstvo (KR)
Technológia stavieb (TS)
Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb (TKIS)
Teória a konštrukcie pozemných stavieb (TKPS)
Teória a technika prostredia budov (TTPB)
Vodohospodárske inžinierstvo (VI)

bottom of page