top of page

Technická univerzita Košice

Stavebná fakulta TUKE

823

študenti

3.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Vysokoškolská 4, Košice

Bakalárske odbory

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Pozemné stavby a architektúra
Technológia a manažment v stavebníctve

Magisterské/Inžinierske odbory

Nosné konštrukcie a dopravné stavby
Pozemné stavby
Technológia a manažment v stavebníctve

Doktorantské odbory

Teória tvorby budov a prostredia
Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
Teória technológie a riadenia v stavebníctve

bottom of page