top of page

Žilinská univerzita

Stavebná fakulta ŽU

442

študenti

5.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Univerzitná 1, Žilina

Bakalárske odbory

Geodézia a kartografia
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Technológia a manažment stavieb
Pozemné staviteľstvo

Magisterské/Inžinierske odbory

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Technológia a manažment stavieb
Pozemné staviteľstvo

Doktorantské odbory

Stavebníctvo

bottom of page