top of page

Slovenská technická univerzita

Strojnícka fakulta STU

689

študenti

2.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Nám. slobody 17, Bratislava

Bakalárske odbory

Aplikovaná mechanika a mechatronika
Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Automobily a mobilné pracovné stroje
Energetické stroje a zariadenia
Environmentálna výrobná technika
Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
Strojárske technológie a materiály
Technika ochrany životného prostredia
Profesijný bakalár: Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky

Magisterské/Inžinierske odbory

Aplikovaná mechanika a mechatronika
Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Automobily a mobilné pracovné stroje
Energetické stroje a zariadenia
Environmentálna výrobná technika
Chemické a potravinárske stroje a zariadenia
Strojárske technológie a materiály
Výrobné systémy a manažérstvo kvality

Doktorantské odbory

Aplikovaná mechanika
Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Dopravné stroje a zariadenia
Metrológia
Procesná technika
Strojárske technológie a materiály
Výrobné stroje a zariadenia
Energetické stroje a zariadenia

bottom of page