top of page

Technická univerzita Košice

Strojnícka fakulta TUKE

1454

študenti

3.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Letná 9, Košice

Bakalárske odbory

Automobilová výroba
Kvalita a bezpečnosť
Počítačová podpora strojárskej výroby
Priemyselná mechatronika
Priemyselné inžinierstvo
Protetika a ortotika
Riadenie a ekonomika podniku
Strojné inžinierstvo
Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby

Magisterské/Inžinierske odbory

Automobilová výroba
Bezpečnosť technických systémov
Biomedicínske inžinierstvo
Dopravná technika a logistika
Energetické stroje a zariadenia
Inžinierstvo prostredia
Počítačová podpora strojárskej výroby
Priemyselná mechatronika
Priemyselné inžinierstvo
Riadenie a ekonomika podniku
Robotika a robototechnológie
Strojárske technológie
Strojné inžinierstvo

Doktorantské odbory

Aplikovaná mechanika
Časti a mechanizmy strojov
Energetické stroje a zariadenia
Inžinierstvo prostredia
Kvalita a bezpečnosť
Priemyselná mechatronika
Priemyselné inžinierstvo
Strojárske technológie a materiály
Výrobná technika

bottom of page