top of page

Žilinská univerzita

Strojnícka fakulta ŽU

647

študenti

5.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Univerzitná 1, Žilina

Bakalárske odbory

počítačové konštruovanie a simulácie
strojárske technológie
energetická a environmentálna technika
priemyselné inžinierstvo
vozidlá a motory
strojárstvo - externé štúdium

Magisterské/Inžinierske odbory

automatizované výrobné systémy
počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
strojárske technológie
technické materiály
priemyselné inžinierstvo
technika prostredia
vozidlá a motory
strojárstvo - externé štúdium

Doktorantské odbory

Automatizované výrobné systémy
Strojárske technológie
Technické materiály
Časti a mechanizmy strojov
Energetické stroje a zariadenia
Koľajové vozidlá
Priemyselné inžinierstvo

bottom of page